portal społeczny

img

ETNICYZM I NATIONALIZM: NEGATYWNY WIDOK

Wobec braku większego porządku politycznego, ludzie o różnym pochodzeniu etnicznym byliśmy w pokoju, wymiana dóbr w miarę potrzeby i okazji. Ale takie odrębne społeczności mogły i być w stanie napięcia i antagonizmu, które okresowo przeradzały się w nalot lub wojnę. Konflikty zbrojne i najazdy niewolników były popularne w Afryce przed imperium europejskim . Można słusznie zastosować słowa "etniczizm" i "nacjonalizm" do samoświadomości i świadomości różnic w takich społecznościach i stanach. Chciałbym jednak zbadać etniczizm i nacjonalizm jako postawy i ideologie, które rozwinęły się pod parasolem większego porządku - imperium, państwa narodowego, kosmopolis, cywilizacji.

Po pierwsze, pozwólcie, że rzucę na siebie pochodzenie etniczne i nacjonalizm w raczej negatywnym świetle, jak napędzane przez urazę i zazdrość.

  • Jednakowoż w absolutnym Jednakowoż w absolutnym
  • Się użyczyć ślubnej Się użyczyć ślubnej
  • Przecież skrępowania Przecież skrępowania
  • Offenbar wäre Offenbar wäre
  • zaczekać Rzekł zaczekać Rzekł